NÁŠ TÝM

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Mgr. Kristýna Vejlupková – Chief Executive Officer / Concierge & Event Manager 

Kristýna je zakladatelkou, jednatelkou (CEO) a spolumajitelkou společnosti a je jejím Concierge & Event Managerem. Je odpovědná za řízení společnosti a za organizační zajištění společenských akcí, concierge služeb, obchodních návštěv a protokolárních náležitostí. Kristýna vystudovala diplomatické služby.

Jazyky: Česky, Anglicky, Německy.

M +420 604 697 731
E info(at)dignitaryservice.com


Jan Vejlupek – Chief Operations Officer

Honza je jednatelem a spolumajitelem společnosti a také jejím provozním manažerem (COO), dále je odpovědný za řízení provozní oblasti, personalistiku, ICS, interní služby a logistiku. Odpovídá za provoz našeho dohledového a bezpečnostního centra Global Security Operations Center – GSOC, ostrahu ambasád a rezidencí. Honza pracoval jako vedoucí bezpečnostní služby na ambasádě UAE v Praze a studoval provozní management.

Jazyky: Česky, Anglicky.

M +420 724 658 510
E vejlupek(at)dignitaryservice.com


VÝKONNÝ MANAGEMENT

Mgr. Vít Kraus, MPA – Executive Consultant for VIP Protection & Security Concept

Vít je výkonný konzultant a náš bezpečnostní expert na ochranu a bezpečnost našich VIP klientů, dále zabezpečuje prevenci krizových situací, osobní, cestovní a zahraniční bezpečnost. Spolu s managementem společnosti se stará o rozvoj obchodních aktivit. Vedle toho vede i náš tým osobních strážců a bezpečnostních specialistů Personal Security Detail (PSD). Vít vystudoval bezpečnostní management, osobní ochranu, diplomatické služby a studuje mezinárodní bezpečnostní akademii.

Jazyky: Česky, Anglicky.

M +420 603 335 187
E vkraus(at)dignitaryservice.com


Ing. Jiří Giptner – Executive Consultant for Risk Management & Security Consulting

Jiří je výkonný konzultant společnosti a bezpečnostní poradce. Zajišťuje pro klienty DS poradenské služby se zaměřením na bezpečnost našich zákazníků, informační podporu a řízení rizik. Spolu s managementem společnosti se stará o rozvoj obchodních aktivit. Jiří vystudoval právo a management, pracoval v operativě i managementu bezpečnostních složek státu i privátních subjektů.

Jazyky: Česky, Anglicky.

M +420 724 006 616
E giptner(at)dignitaryservice.com


Ing. Veronika Kimmer – Executive Consultant for Crisis Comnunication & Political Consulting

Veronika je externí konzultantka naší společnosti a je odpovědná za oblast krizové komunikace, politického poradenství, obchodní diplomacie a vztahů s vládními představiteli. Spolu s managementem společnosti se stará i o rozvoj obchodních aktivit. Veronika pracuje jako tisková mluvčí a politický poradce. Vystudovala veřejné vztahy a Diplomatickou akademii.

Jazyky: Česky, Anglicky.

M +420 777 755 618
E kimmer(at)dignitaryservice.com


REGIONAL SECURITY OFFICE CZ

Radek Ságner – Security Manager & Chief Security Officer

Radek je bezpečnostní manažer a je odpovědný za bezpečnostní poradenství a insourcing řízení bezpečnosti u našich klientů. Věnuje se zavádění a řízení firemní bezpečnosti a je naším specialistou na logistickou a leteckou bezpečnost. Radek zavádí bezpečnostní standardy TAPA, ISO 28000, AvSec, AEO a je zároveň auditorem dle norem TAPA Transported Asset Protection Association,  ISO 9001 Systém managementu kvality a ISO 28000 Systém řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců. Vedle bezpečnostního poradenství je i odpovědným manažerem v DS za vnitřní bezpečnost společnosti jako Chief Security Officer a studuje bezpečnostní management.

Jazyky: Česky, Anglicky.

M +420 725 285 007
E sagner(at)dignitaryservice.com


Mgr. Jitka Kudelová (Žižková) – Security Analyst

Jitka je bezpečnostní analytička a je odpovědná za oblast vyhodnocování hrozeb pro naše klienty – Threat Assessment, dále za analýzu proti špionáži a terorismu, personální bezpečnost, provádění bezpečnostních prověrek osob a společností a Due Diligence. Jitka vystudovala Policejní akademii.

Jazyky: Česky, Anglicky.

M +420 732 668 939
E kudelova(at)dignitaryservice.com


JUDr. Zdeněk Popelka – Security Specialist

Zdeněk je bezpečnostní specialista a instruktor a je odpovědný za přípravu bezpečnostních akcí, provádění obranně technických prohlídek OTP/TSCM a provádění bezpečnostních a pyrotechnických kontrol a prohlídek. Zdeněk pracoval jako pyrotechnik u Policie ČR a vystudoval právo.

Jazyky: Česky, Rusky.

M +420 413 034 040
E popelka(at)dignitaryservice.com


HEAD OFFICE

Jakub Kraus – Art Production Manager

Jakub je odpovědný za audiovizuální propagaci společnosti a za produkci uměleckých akcí. Aktuálně studuje Art Management.

Jazyky: Česky, Anglicky, Francouzsky.

M +420 413 034 040
E jkraus(at)dignitaryservice.com