FAKTURACE

Tato stránka je určená pro zasílání faktur od dodavatelů.

Fakturační údaje DIGNITARY SERVICE s.r.o. (dále jen DS):

DIGNITARY SERVICE s.r.o.
Litevská 1174/8
100 00, Praha 10 – Vršovice
IČ: 04412800
DIČ: CZ04412800

Vložte náležitosti pro fakturaci:

    Fakturace se řídí obchodními podmínkami společnosti DS a je možno je upravit individuálně objednávkou nebo smluvním vztahem. Fakturu vložte pouze ve formátu PDF. Faktura, která nebude obsahovat všechny právní náležitosti a identifikační údaje (zejména; správná a úplná identifikace objednatele a poskytovatele, IČ, DIČ, číslo zakázky nebo objednávky, rozsah služeb a smluvní cena), nebude akceptována a bude do 10 pracovních dní reklamována u dodavatele. Splatnost faktury je jeden kalendářní měsíc od bezvadného doručení faktury objednateli. Fakturu pošlete nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, jinak bude faktura vrácena a účtována a proplacena až za následující měsíc. Datum zdanitelného plnění uveďte poslední den v měsíc plnění služby.

    V případě nefunkčnosti tohoto formuláře zašlete fakturu na fakturace(at)dignitaryservice.com

    Odesláním faktury na emailovou adresu souhlasíte se spravováním osobních údajů a s obchodními podmínkami.