PREVENCE HROZEB

DS poskytuje specializované bezpečnostní a analytické služby. Získávání a vyhodnocení bezpečnostních informací a jejich analýza. Přistupujeme k hrozbám především preventivní a proaktivním přístupem, ale jsme schopni adekvátně reagovat na jejich vznik a eliminaci. Provádíme pravidelné vyhodnocování hrozeb Threat Assessment a adekvátně upravit bezpečnostní systém okolo naší chráněné osoby:

Hrozby pro osobní i pracovní život
Hrozby pro rodinné příslušníky
Cestovní hrozby
Obchodní a podnikatelské hrozby
Prevence a předcházení vzniku krizových situací
Prevence a předcházení únosů nebo vydírání
Řešení krizových situací a jejich předcházení

… a mnohem, mnohem víc (na vyžádání)