OCHRANA AKTIV

DS poskytuje pro svoje klienty specializované poradenské, informační a bezpečnostní služby:

Ochrana ekonomických zájmů
Prevence podvodného jednání
Ochrana hmotného i nehmotného majetky
Získávání a prověřování informací o obchodních partnerech
Due Diligence
Bezpečnostní poradenství
Obchodní bezpečnost
Technické zabezpečení aktiv a jejich monitoring
Informační bezpečnost

… a mnohem, mnohem víc (na vyžádání)