CESTOVNÍ BEZPEČNOST

DS zajišťuje pro své klienty specializované služby cestovní a zahraniční bezpečnosti:

Pomůžeme Vám s vaší cestovní bezpečností a ochranou v zahraničí
Postavíme pro Vás a vaší rodinu osobní bezpečnostní koncept pro vaší práci v zahraničí
Zajistíme technická opatření a nastavíme režimové bezpečnostní procedury
Vycvičíme Vás a proškolíme Vaší rodinu pro případ krizových situací
Zajistíme monitoring vašeho majetku, vás i členů vaší rodiny v našem dohledovém centru
Zjistíme Vám zdravotní požadavky místní podmínky v oblasti zdravotnictví
Připravíme Vám únikové a evakuační plány, včetně evakuačních zavazadel
Vytvoříme systém cestování a zajistíme Vaší bezpečnosti na aktivní nebo pasivní bázi
Připravíme Vám informace pro řešení krizových situací
Vyškolíme Vás a vaší rodinu v oblasti předcházení a reakce na únosy
Proškolíme Vás a vaší rodinu v poskytování první pomoci
Zajistíme Vám průvodce, bezpečnostní doprovod či osobního řidiče
V případě vzniku krizové situace zajistíme jejich řešení a případnou evakuaci
Zprostředkování cestovního a repatriační pojištění

… a mnohem, mnohem více (na vyžádání)