11 – Pojištění dopravních společností – možnost přenesení rizik na pojišťovny – Z. Dudek, DU-DEGA