10 – Význam bezpečnostních standardů a certifikace v logistice – R. Ságner, DIGNITARY SERVICE