06 – Pravidla pro bezpečnou přepravu:bezpečnostní doprovod vysokohodnotového nákladu – V. Kraus, DIGNITARY SERVICE