SPECIÁLNÍ PROJEKTY

DS poskytuje speciální služby:

Specializované poradenství pro VVIP

Předcházení krizovým situacím a řešení problémů
Reakce na krizové situace a vyjednávání
Proaktivní opatření

Informační podpora
Red Teaming
Specializovaný bezpečnostní výcvik

… a mnohem, mnohem víc (na vyžádání)